Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 KÓŁKO  JĘZYKA POLSKIEGO     

 

Opiekunem kółka polonistycznego jest nauczyciel języka polskiego pani Joanna Bartkowiak - Zwarra. Skupia ono na swych zajęciach uczniów klasy ósmej. W planie pracy Kółka Polonistycznego ujęte są różnorodne zagadnienia związane z kulturą, językiem, tradycją, najbliższym otoczeniem dziecka.
 

 

 


KÓŁKO MATEMATYCZNE


 

Kółko matematycznego odbywa się  raz w tygodniu i skupia uczniów klasy VIII. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie na tych zajęciach pracują z tekstem, diagramami, wykresami, tabelami -  odczytują dane, przetwarzają informacje itp. Bardzo dużo czasu poświęcane jest  zastosowaniu matematyki w życiu codziennym - przeliczanie jednostek, obliczanie upływu czasu, czytanie rozkładów jazdy pociągów i autobusów, obliczenia w sklepie. Ponadto rozwijana jest umiejętność dowodzenia i wnioskowania. Opiekunem kółka matematycznego jest nauczyciel matematyki - Elżbieta Jasiak.

 


 

KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Koło z języka angielskiego odbywa się raz w tygodniu i skupia uczniów klasy VIII. Opiekunem koła jest nauczyciel języka angielskiego pani Joanna Drągowska. Głównym celem zajęć jest przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie rozbudzają i rozwijają zainteresowanie językiem angielskim, ponadto kształtują umiejętności stawiania językowych problemów i rozwiązywania ich poprzez analogiczne myślenie, porównywanie i wyciąganie wniosków.

 


KÓŁKO TEATRALNE
W naszej szkole odbywają się zajęcia kółka teatralnego, na które uczęszcza ok. 30 uczniów. W ciągu roku szkolnego przygotowujemy cztery przedstawienia:

  • z okazji "Dnia Edukacji"
  • Jasełka
  • na zakończenie roku szkolnego.


Wszystkie spektakle są prezentowane rodzicom i wszystkim mieszkańcom w niedzielne popołudnia.  Opiekunem kółka teatralnego jest pani Mariola Jankowska.

 


 

 KÓŁKO MUZYCZNE
 
 

Kółko muzyczne działa w naszej szkole od września 2003r. Sympatykami tych zajęć są osoby o uzdolnieniach muzycznych (około 30 osób). W ramach kółka muzycznego prowadzone są zajęcia z chórem szkolnym oraz solistami. Szkolny chór przygotowuje występy z okazji Dnia Nauczyciela, 11 Listopada, Jasełek.
Głównym celem kółka jest nauka emisji i dźwięku głosu, praca nad poprawną dykcją oraz postawą ciała podczas śpiewu. Opiekunem kółka muzycznego jest nauczyciel muzyki - pan Janusz Beyer.

 

 


 

KOŁO BIBLIJNE
Koło biblijne powstało we wrześniu 2010r.Jego opiekunem jest Mariola Jankowska.

Założenia:
Rozwijanie zainteresowań słowem Bożym skierowanym do ludzi
Kształtowanie nawyku systematycznego czytania Biblii
Cele:
Poprawna interpretacja czytanego tekstu biblijnego
Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym

 

KÓŁKO BIBLIOTECZNE

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaka sobie ludzkość wymyśliła."

Wiesława Szymborska

 

Koła biblioteczne skupia uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem i pracą biblioteki. Kółko opiera swoją działalność na zasadzie dobrowolności udziału poszczególnych jego członków. Działalność kółka ma na celu rozbudzenie zainteresowań książką poprzez świadome zaangażowanie w pracę biblioteki szkolnej oraz podniesienie poziomu czytelnictwa, wyrobienie umiejętności krytycznego stosunku do różnorodnych źródeł wiedzy.

Członkowie koła zgłębiają tajniki wiedzy na temat warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej. Nabywają też praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej (proste naprawy książek, porządkowanie regałów z książkami). Jednak przede wszystkim rozwijają zainteresowania czytelnicze dotyczące książek. Uczestnictwo w pracach koła rozwija zainteresowania, kształtuje umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, uczy systematyczności, pokazywania swoich zdolności i umiejętności oraz zachęca  do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły. Opiekunem kołka bibliotecznego jest p.Justyna Jasińska.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

LEPSZA SZKOŁA

PROJEKT EDUKACYJNY

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa