Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 


KÓŁKO  BIBLIOTECZNE

 

„Biblioteka jest instytucją ,która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”
/Jan Paweł II/

 

Do koła bibliotecznego należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Dbają o jej ład i porządek, a przede wszystkim są wspaniałymi pomocnikami. Angażują się do różnego rodzaju prac i przedsięwzięć bibliotecznych. Uczniowie biorący udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Młodzież współpracująca
z biblioteką poszerza swoją wiedzę o książce, rozwija swoje różnorodne zdolności (plastyczne, literackie, informatyczne) oraz zainteresowania czytelnicze. Uczniowie uczą się współdziałania w grupie, zdobywają poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Zajęcia stwarzają możliwość bycia razem z rówieśnikami, warunki do rozmowy i zaprzyjaźnienia się. Zaspokajane są w ten sposób ich potrzeby psychiczne takie jak potrzeba przynależności, uznania i szacunku, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego
w okresie dojrzewania i kształtowania osobowości młodzieży.

Program koła bibliotecznego promuje książkę, bibliotekę i czytelnictwo. Jest to forma zorganizowania uczniom ich czasu wolnego w sposób przemyślany, pożyteczny i miły.

 

 


 

 

 

 KÓŁKO  JĘZYKA POLSKIEGO     

 

Opiekunem kółka polonistycznego jest nauczyciel języka polskiego pani Joanna Bartkowiak - Zwarra. Skupia ono na swych zajęciach uczniów klasy ósmej. W planie pracy Kółka Polonistycznego ujęte są różnorodne zagadnienia związane z kulturą, językiem, tradycją, najbliższym otoczeniem dziecka.
 

 

 


KÓŁKO MATEMATYCZNE


 

Kółko matematycznego odbywa się  raz w tygodniu i skupia uczniów klasy VIII. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie na tych zajęciach pracują z tekstem, diagramami, wykresami, tabelami -  odczytują dane, przetwarzają informacje itp. Bardzo dużo czasu poświęcane jest  zastosowaniu matematyki w życiu codziennym - przeliczanie jednostek, obliczanie upływu czasu, czytanie rozkładów jazdy pociągów i autobusów, obliczenia w sklepie. Ponadto rozwijana jest umiejętność dowodzenia i wnioskowania. Opiekunem kółka matematycznego jest nauczyciel matematyki - Elżbieta Jasiak.

 


KÓŁKO INFORMATYCZNE -

ZAJĘCIA Z NAUKI PROGRAMOWANIA

 

Kółko informatyczne odbywa się  raz w tygodniu i skupia uczniów klasy III. Na zajęciach tych dzieci poznają podstawy programowania w środowisku Scratch w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Z programowaniem na Ty". Opiekunem kółka jest p.Elżbieta Jasiak.


 

KÓŁKO TEATRALNE
W naszej szkole odbywają się zajęcia kółka teatralnego, na które uczęszcza ok. 30 uczniów. W ciągu roku szkolnego przygotowujemy cztery przedstawienia:

  • z okazji "Dnia Edukacji"
  • Jasełka
  • na zakończenie roku szkolnego.


Wszystkie spektakle są prezentowane rodzicom i wszystkim mieszkańcom w niedzielne popołudnia.  Opiekunem kółka teatralnego jest pani Mariola Jankowska.

 


 

 KÓŁKO MUZYCZNE
 
 

Kółko muzyczne działa w naszej szkole od września 2003r. Sympatykami tych zajęć są osoby o uzdolnieniach muzycznych (około 30 osób). W ramach kółka muzycznego prowadzone są zajęcia z chórem szkolnym oraz solistami. Szkolny chór przygotowuje występy z okazji Dnia Nauczyciela, 11 Listopada, Jasełek.
Głównym celem kółka jest nauka emisji i dźwięku głosu, praca nad poprawną dykcją oraz postawą ciała podczas śpiewu. Opiekunem kółka muzycznego jest nauczyciel muzyki - pan Janusz Beyer.

 

 


 

KOŁO BIBLIJNE
Koło biblijne powstało we wrześniu 2010r.Jego opiekunem jest Mariola Jankowska.

Założenia:
Rozwijanie zainteresowań słowem Bożym skierowanym do ludzi
Kształtowanie nawyku systematycznego czytania Biblii
Cele:
Poprawna interpretacja czytanego tekstu biblijnego
Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym
 
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

 

 

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

LEPSZA SZKOŁA