Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 


KÓŁKO  BIBLIOTECZNE

 

„Biblioteka jest instytucją ,która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”
/Jan Paweł II/

 

Do koła bibliotecznego należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Dbają o jej ład i porządek, a przede wszystkim są wspaniałymi pomocnikami. Angażują się do różnego rodzaju prac i przedsięwzięć bibliotecznych. Uczniowie biorący udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Młodzież współpracująca
z biblioteką poszerza swoją wiedzę o książce, rozwija swoje różnorodne zdolności (plastyczne, literackie, informatyczne) oraz zainteresowania czytelnicze. Uczniowie uczą się współdziałania w grupie, zdobywają poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Zajęcia stwarzają możliwość bycia razem z rówieśnikami, warunki do rozmowy i zaprzyjaźnienia się. Zaspokajane są w ten sposób ich potrzeby psychiczne takie jak potrzeba przynależności, uznania i szacunku, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego
w okresie dojrzewania i kształtowania osobowości młodzieży.

Program koła bibliotecznego promuje książkę, bibliotekę i czytelnictwo. Jest to forma zorganizowania uczniom ich czasu wolnego w sposób przemyślany, pożyteczny i miły. Opiekunem koła bibliorecznego jest p. Andżelika Arym-Szwindowska.

 

 


 

 

 KÓŁKO  JĘZYKA POLSKIEGO     

 

Opiekunem kółka polonistycznego jest nauczyciel języka polskiego pani Joanna Bartkowiak - Zwarra. Skupia ono na swych zajęciach uczniów klasy ósmej. W planie pracy Kółka Polonistycznego ujęte są różnorodne zagadnienia związane z kulturą, językiem, tradycją, najbliższym otoczeniem dziecka.
 

 

 


KÓŁKO MATEMATYCZNE


 

Kółko matematycznego odbywa się  raz w tygodniu i skupia uczniów klasy VIII. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie na tych zajęciach pracują z tekstem, diagramami, wykresami, tabelami -  odczytują dane, przetwarzają informacje itp. Bardzo dużo czasu poświęcane jest  zastosowaniu matematyki w życiu codziennym - przeliczanie jednostek, obliczanie upływu czasu, czytanie rozkładów jazdy pociągów i autobusów, obliczenia w sklepie. Ponadto rozwijana jest umiejętność dowodzenia i wnioskowania. Opiekunem kółka matematycznego jest nauczyciel matematyki - Elżbieta Jasiak.


KÓŁKO HISTORYCZNE

Pilotowane przez: Michał Olszewski

Założenia programu:
-Kółko przeznaczone jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem swojej "małej ojczyzny".


Cele:
-Celem koła jest zainteresowanie uczniów odkrywaniem historii i zapoznaniem z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.
- Wpajanie uczniom aktywności poznawczej.
- Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
- Rozwijanie i doskonalenie umiejętności historycznego myślenia.
- Poznanie warsztatu pracy historyka.
- Zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością.

KÓŁKO INFORMATYCZNE -

ZAJĘCIA Z NAUKI PROGRAMOWANIA

 

Kółko informatyczne odbywa się  raz w tygodniu i skupia uczniów klasy II. Na zajęciach tych dzieci poznają podstawy programowania w środowisku Scratch w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Z programowaniem na Ty". W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia odbywać się będą w II półroczu. Opiekunem kółka jest p.Elżbieta Jasiak.


 

KÓŁKO TEATRALNE
W naszej szkole odbywają się zajęcia kółka teatralnego, na które uczęszcza ok. 30 uczniów. W ciągu roku szkolnego przygotowujemy cztery przedstawienia:

  • z okazji "Dnia Edukacji"
  • Jasełka
  • na zakończenie roku szkolnego.


Wszystkie spektakle są prezentowane rodzicom i wszystkim mieszkańcom w niedzielne popołudnia.  Opiekunem kółka teatralnego jest pani Mariola Jankowska.

 


 

 KÓŁKO MUZYCZNE
 
 

Kółko muzyczne działa w naszej szkole od września 2003r. Sympatykami tych zajęć są osoby o uzdolnieniach muzycznych (około 30 osób). W ramach kółka muzycznego prowadzone są zajęcia z chórem szkolnym oraz solistami. Szkolny chór przygotowuje występy z okazji Dnia Nauczyciela, 11 Listopada, Jasełek.
Głównym celem kółka jest nauka emisji i dźwięku głosu, praca nad poprawną dykcją oraz postawą ciała podczas śpiewu. Opiekunem kółka muzycznego jest nauczyciel muzyki - pan Janusz Beyer.

 

 


 

KOŁO BIBLIJNE
Koło biblijne powstało we wrześniu 2010r.Jego opiekunem jest Mariola Jankowska.

Założenia:
Rozwijanie zainteresowań słowem Bożym skierowanym do ludzi
Kształtowanie nawyku systematycznego czytania Biblii
Cele:
Poprawna interpretacja czytanego tekstu biblijnego
Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym

 

 

 


 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

 

 

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

LEPSZA SZKOŁA