Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 KÓŁKO  JĘZYKA POLSKIEGO     

 

Opiekunem kółka polonistycznego jest nauczyciel języka polskiego pani Joanna Bartkowiak - Zwarra. Skupia ono na swych zajęciach uczniów klasy ósmej. W planie pracy Kółka Polonistycznego ujęte są różnorodne zagadnienia związane z kulturą, językiem, tradycją, najbliższym otoczeniem dziecka.
 

 

 


KÓŁKO MATEMATYCZNE


 

Kółko matematycznego odbywa się  raz w tygodniu i skupia uczniów klasy VIII. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie na tych zajęciach pracują z tekstem, diagramami, wykresami, tabelami -  odczytują dane, przetwarzają informacje itp. Bardzo dużo czasu poświęcane jest  zastosowaniu matematyki w życiu codziennym - przeliczanie jednostek, obliczanie upływu czasu, czytanie rozkładów jazdy pociągów i autobusów, obliczenia w sklepie. Ponadto rozwijana jest umiejętność dowodzenia i wnioskowania. Opiekunem kółka matematycznego jest nauczyciel matematyki - Elżbieta Jasiak.

 


 

KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Koło z języka angielskiego odbywa się raz w tygodniu i skupia uczniów klasy VIII. Opiekunem koła jest nauczyciel języka angielskiego pani Joanna Drągowska. Głównym celem zajęć jest przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie rozbudzają i rozwijają zainteresowanie językiem angielskim, ponadto kształtują umiejętności stawiania językowych problemów i rozwiązywania ich poprzez analogiczne myślenie, porównywanie i wyciąganie wniosków.

 


KÓŁKO TEATRALNE
W naszej szkole odbywają się zajęcia kółka teatralnego, na które uczęszcza ok. 30 uczniów. W ciągu roku szkolnego przygotowujemy cztery przedstawienia:

  • z okazji "Dnia Edukacji"
  • Jasełka
  • na zakończenie roku szkolnego.


Wszystkie spektakle są prezentowane rodzicom i wszystkim mieszkańcom w niedzielne popołudnia.  Opiekunem kółka teatralnego jest pani Mariola Jankowska.

 


 

 KÓŁKO MUZYCZNE
 
 

Kółko muzyczne działa w naszej szkole od września 2003r. Sympatykami tych zajęć są osoby o uzdolnieniach muzycznych (około 30 osób). W ramach kółka muzycznego prowadzone są zajęcia z chórem szkolnym oraz solistami. Szkolny chór przygotowuje występy z okazji Dnia Nauczyciela, 11 Listopada, Jasełek.
Głównym celem kółka jest nauka emisji i dźwięku głosu, praca nad poprawną dykcją oraz postawą ciała podczas śpiewu. Opiekunem kółka muzycznego jest nauczyciel muzyki - pan Janusz Beyer.

 

 


 

KOŁO BIBLIJNE
Koło biblijne powstało we wrześniu 2010r.Jego opiekunem jest Mariola Jankowska.

Założenia:
Rozwijanie zainteresowań słowem Bożym skierowanym do ludzi
Kształtowanie nawyku systematycznego czytania Biblii
Cele:
Poprawna interpretacja czytanego tekstu biblijnego
Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym

 

KÓŁKO BIBLIOTECZNE

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaka sobie ludzkość wymyśliła."

Wiesława Szymborska

 

Koła biblioteczne skupia uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem i pracą biblioteki. Kółko opiera swoją działalność na zasadzie dobrowolności udziału poszczególnych jego członków. Działalność kółka ma na celu rozbudzenie zainteresowań książką poprzez świadome zaangażowanie w pracę biblioteki szkolnej oraz podniesienie poziomu czytelnictwa, wyrobienie umiejętności krytycznego stosunku do różnorodnych źródeł wiedzy.

Członkowie koła zgłębiają tajniki wiedzy na temat warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej. Nabywają też praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej (proste naprawy książek, porządkowanie regałów z książkami). Jednak przede wszystkim rozwijają zainteresowania czytelnicze dotyczące książek. Uczestnictwo w pracach koła rozwija zainteresowania, kształtuje umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, uczy systematyczności, pokazywania swoich zdolności i umiejętności oraz zachęca  do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły. Opiekunem kołka bibliotecznego jest p.Justyna Jasińska.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

 

 

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa

BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA

LEPSZA SZKOŁA