Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

PROGRAMY SZKOLNE

 
 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

 

 Data realizacji: wrzesień 2019 - czerwiec 2020

Pilotowany przez: Małgorzata Brembor

Założenia programu:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych,
  • popularyzacja postaw proekologicznych, 
  • promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.

W ramach akcji każdego miesiąca nasza szkoła i będzie otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia

lekcji  w oddziale przedszkolnym i klasach I-III. 

Po zajęciach dzieci opowiadają rodzicom co było przedmiotem lekcji i w ten sposób „Uczą” swoich rodziców.

 


PROJEKT EDUKACYJNY

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

 

Data realizacji: wrzesień 2018 - czerwiec 2019

Pilotowany przez: Joanna Osińska

Założenia programu:

Rozwijanie i  promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami,  przedszkolami,  szkołami  podstawowymi,  szkołami  specjalnymi,  szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych

przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury,

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

 
 

PROGRAM EDUKACYJNY

 "Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT"

Data realizacji: wrzesień 2005 - czerwiec 2015

 


Pilotowany przez:

 

Joanna Bartkowiak-Zwarra

 

Założenia programu:

 

- Wyrabianie u uczniów spostrzegawczości,  samokontroli, rozumienia potrzeby pracy nad poprawnością ortograficzną

 

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemu ortograficznego podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (lekcje języka polskiego, zajęcia kółka polonistycznego, zajęcia wyrównawcze, indywidualne – społeczne, konkursy).

 

Cele:

 

- nauka przez zabawę
-ukierunkowanie uwagi uczniów na prawidłowy zapis wyrazów z ortogramami
- wdrożenie do samodyscypliny i samokontroli podczas pisania
- świadome wykorzystywanie słowniczków ortograficznych
- przygotowanie ucznia do udanego życia społecznego

 

 

  PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ -

"MŁODZI EKOLODZY"

Data realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2020

Pilotowany przez:

 

Mariola Jankowska

 

Założenia:

 

Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie jego dewastacji.
Cele:    
-Wyjaśniać zjawiska przyrodnicze, porządkować je, klasyfikować i opisywać;
-Gromadzić informacje korzystając z dostępnych źródeł informacji (encyklopedie, atlasy, programy edukacyjne, banki danych, kasety wideo);
-Planować i organizować pracę zespołową;
-Dostrzegać siebie jako element przyrody;
-Wyjaśniać, w jaki sposób może aktywnie poprawić stan środowiska przyrodniczego w swojej okolicy;
-Dostrzegać przyrodnicze i kulturowe walory swojej okolicy;
-Przejawiać etyczną postawę w stosunku do przyrody.

 


 

"PRZYJACIELE" - WSPÓŁPRACA Z GDYNIĄ

 

Współpraca z Zespołem Szkół nr 7 w Gdyni została zapoczątkowana w 2001r.
 Zakładaliśmy że, rezultaty tej współpracy powinny zaowocować wymiernymi efektami wychowawczymi - modelowaniem postaw uczniów. Współpraca przynosi korzyści i zadowolenia obu stron. Oparta jest na przyjaźni, zaufaniu i życzliwości nauczycieli z Gdyni i Czerniewa..
W pierwszych latach realizacji współpracy zakładane efekty wydawały się nam ogromne i przerastające nasze oczekiwania a były nimi :
- zadowolenie z współpracy obu środowisk nauczycielskich
- zorganizowanie udanej wycieczki uczniów z Gdyni po naszej okolicy (ciekawy program, "zainteresowane dzieci")
- wyjazd do Gdyni 40 osobowej grupy i nawiązanie osobistej przyjaźni
- ilość dzieci spędzająca wakacje w Gdyni
- dożywianie wytypowanych przez szkołę uczniów
- kontynuowanie projektu w roku przyszłym


Realizatorami programu są: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice obu szkół oraz władze samorządowe- czyli po prostu wszyscy.
Formami działania: naszej współpracy są 
- "adopcja na odległość"
Każda klasa z Gdyni ma przypisanego naszego ucznia wytypowanego przez dyrektora szkoły (warunki materialne). Gdyńska klasa opiekuje się nim: sponsoruje dożywianie, wyprawki świąteczne i szkolne.
- Mikołaj:
Każde dziecko z naszej szkoły dostanie słodką paczkę na święta.
- My-u Was, Wy-u Nas:
Zorganizowanie spotkań klasowych w Czerniewie i w Gdyni.
- Pomoc socjalna
- Pisanie listów:

Każde z dzieci, które jest objęte opieką pisze listy do przyjaciół z Gdyni.
- Kontakty interpersonalne:
Odwiedziny i zapraszanie naszych przyjaciół na: jasełka, festyny, "bez okazji" itp., stały kontakt telefoniczny dyrektorów obu szkół. 
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo