Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

PROGRAMY SZKOLNE

 
 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

 

 Data realizacji: wrzesień 2019 - czerwiec 2020

Pilotowany przez: Małgorzata Brembor

Założenia programu:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych,
  • popularyzacja postaw proekologicznych, 
  • promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.

W ramach akcji każdego miesiąca nasza szkoła i będzie otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia

lekcji  w oddziale przedszkolnym i klasach I-III. 

Po zajęciach dzieci opowiadają rodzicom co było przedmiotem lekcji i w ten sposób „Uczą” swoich rodziców.

 


PROJEKT EDUKACYJNY

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

 

Data realizacji: wrzesień 2018 - czerwiec 2019

Pilotowany przez: Joanna Osińska

Założenia programu:

Rozwijanie i  promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami,  przedszkolami,  szkołami  podstawowymi,  szkołami  specjalnymi,  szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych

przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury,

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

 
 

PROGRAM EDUKACYJNY

 "Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT"

Data realizacji: wrzesień 2005 - czerwiec 2015

 


Pilotowany przez:

 

Joanna Bartkowiak-Zwarra

 

Założenia programu:

 

- Wyrabianie u uczniów spostrzegawczości,  samokontroli, rozumienia potrzeby pracy nad poprawnością ortograficzną

 

- Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemu ortograficznego podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (lekcje języka polskiego, zajęcia kółka polonistycznego, zajęcia wyrównawcze, indywidualne – społeczne, konkursy).

 

Cele:

 

- nauka przez zabawę
-ukierunkowanie uwagi uczniów na prawidłowy zapis wyrazów z ortogramami
- wdrożenie do samodyscypliny i samokontroli podczas pisania
- świadome wykorzystywanie słowniczków ortograficznych
- przygotowanie ucznia do udanego życia społecznego

 

 

  PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ -

"MŁODZI EKOLODZY"

Data realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2020

Pilotowany przez:

 

Mariola Jankowska

 

Założenia:

 

Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie jego dewastacji.
Cele:    
-Wyjaśniać zjawiska przyrodnicze, porządkować je, klasyfikować i opisywać;
-Gromadzić informacje korzystając z dostępnych źródeł informacji (encyklopedie, atlasy, programy edukacyjne, banki danych, kasety wideo);
-Planować i organizować pracę zespołową;
-Dostrzegać siebie jako element przyrody;
-Wyjaśniać, w jaki sposób może aktywnie poprawić stan środowiska przyrodniczego w swojej okolicy;
-Dostrzegać przyrodnicze i kulturowe walory swojej okolicy;
-Przejawiać etyczną postawę w stosunku do przyrody.

 


 

"PRZYJACIELE" - WSPÓŁPRACA Z GDYNIĄ

 

Współpraca z Zespołem Szkół nr 7 w Gdyni została zapoczątkowana w 2001r.
 Zakładaliśmy że, rezultaty tej współpracy powinny zaowocować wymiernymi efektami wychowawczymi - modelowaniem postaw uczniów. Współpraca przynosi korzyści i zadowolenia obu stron. Oparta jest na przyjaźni, zaufaniu i życzliwości nauczycieli z Gdyni i Czerniewa..
W pierwszych latach realizacji współpracy zakładane efekty wydawały się nam ogromne i przerastające nasze oczekiwania a były nimi :
- zadowolenie z współpracy obu środowisk nauczycielskich
- zorganizowanie udanej wycieczki uczniów z Gdyni po naszej okolicy (ciekawy program, "zainteresowane dzieci")
- wyjazd do Gdyni 40 osobowej grupy i nawiązanie osobistej przyjaźni
- ilość dzieci spędzająca wakacje w Gdyni
- dożywianie wytypowanych przez szkołę uczniów
- kontynuowanie projektu w roku przyszłym


Realizatorami programu są: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice obu szkół oraz władze samorządowe- czyli po prostu wszyscy.
Formami działania: naszej współpracy są 
- "adopcja na odległość"
Każda klasa z Gdyni ma przypisanego naszego ucznia wytypowanego przez dyrektora szkoły (warunki materialne). Gdyńska klasa opiekuje się nim: sponsoruje dożywianie, wyprawki świąteczne i szkolne.
- Mikołaj:
Każde dziecko z naszej szkoły dostanie słodką paczkę na święta.
- My-u Was, Wy-u Nas:
Zorganizowanie spotkań klasowych w Czerniewie i w Gdyni.
- Pomoc socjalna
- Pisanie listów:

Każde z dzieci, które jest objęte opieką pisze listy do przyjaciół z Gdyni.
- Kontakty interpersonalne:
Odwiedziny i zapraszanie naszych przyjaciół na: jasełka, festyny, "bez okazji" itp., stały kontakt telefoniczny dyrektorów obu szkół. 
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo