Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

Świetlica Socjoterapeutyczna 2021/2022

Świetlica Socjoterapeu­tyczna 

przy Szkole Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie. 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO W CZERNIEWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

  

 1. Celem działalności świetlicy socjoterapeutycznej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. 

  

  

 1. Zadaniem świetlicy jest: 

 • organizowanie zajęć specjalistycznych (wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych) w miarę występujących potrzeb, 

 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki psychologiczno-pedagogiczne, 

 • pomoc w nauce, 

 • organizowanie dzieciom czasu wolnego, 

 • rozwijanie zainteresowań, 

 • rozwijanie kultury osobistej dzieci, 

 • poprawa sprawności fizycznej, 

 • rozwój umiejętności interpersonalnych, 

  

 1. Podstawowe formy pracy świetlicy: 

  

 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, nauka języków itp., 

 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach, 

 • wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, kulinarne, itp., 

 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny, 

 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka capoeira, itp. 

 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki, 

 • działania na rzecz środowiska lokalnego, 

 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami. 

  

 1. Dodatkowe formy pracy świetlicy: 

 • dożywianie, 

 • wycieczki i wyjazdy  o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. 

  

 Zajęcia w świetlicy prowadzą: 

- Ewa Armatowska 

- Małgorzata Dąbrowska 

- Bogdan Janiak 

- Mariola Jankowska 

- Agata Jażdżewska 

                            

Dzieci podczas pobytu w świe­tlicy uczą się współdziałać w zróżnicowanym pod względem wiekowym zespole. 

W ramach zajęć świetlica organizuje: 

 • pomoc w odrabianiu lekcji, 

 • organizowanie zajęć specjalistycznych (wyrównawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych) w miarę występujących potrzeb, 

 • organizowanie zajęć artystycznych ( teatralnych, techniczno- plastycznych), 

 • organizowanie zajęć sportowych w zależności od pory roku w plenerze (gra w piłkę nożną, siatkową), zajęcia korekcyjno- relaksacyjne, capoeira oraz wiele innych gier i zabaw ruchowych, 

 • organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, które uczą umiejętności społecznych przydatnych do budowania satysfakcjonujących więzi międzyludzkich, 

 • organizowanie zajęć kulinarnych.        

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo