Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

KONKURSY

UWAGA! Akcja „Czytelnicze okno”! 

Zapraszam zainteresowanych uczniów z klasy I – III do wzięcia udziału w akcji czytelniczej (połączonej z konkursem) „Czytelnicze okno”. 

Zasady udziału 

  • Przeczytanie książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej. 

  • Zaprezentowanie klasie wypowiedzi na temat: „Czy przeczytana książka ci się spodobała? W kilku zdaniach uzasadnij swoją wypowiedź”. 

  • Udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące treści przeczytanej książki zadane przez bibliotekarkę lub wychowawcę. 

  • Przypięcie kolorowej kropelki z imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także tytułem książki i nazwiskiem autora w „Czytelniczym oknie”. 

  • Akcja trwa od 06.04.2022 do 03.06.2022. 

Wyłonienie zwycięzcy 

O wyborze zadecydują następujące elementy: 

  • wypowiedź na temat książki i odpowiedź na pytanie dotyczące jej treści; 

  • liczba przeczytanych książek (uwzględnione zostaną wiek czytelnika i objętość książki); 

  • kultura czytelnicza, czyli dbałość o wypożyczone książki oraz odpowiednie zachowanie w bibliotece. 

 Do zobaczenia! 

Justyna Jasińska


Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Informatycznego "Kartka z mojej miejscowości". Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z miejscowości (z terenu Gminy Trąbki Wielkie), w której mieszka dany uczeń lub z miejscowości, w której znajduje się szkoła, do której uczeń uczęszcza.Format pocztówki: 10x15 (bardzo proszę przestrzegać wymiarów). Pracę należy wydrukować na papierze fotograficznym lub dyplomowym. Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego wydrukowania mogą przesłać swoją pracę na adres elajasiak@poczta.onet.pl do 05.05.2022r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie szkoły:

http://sp-czerniewo.pl/pliki/plik/regulaminkonkursu-2022-1649700235.pdf

 

Elżbieta Jasiak


 

Konkurs na recenzję książki 

Jeśli lubisz czytać, jeśli lubisz pisać ten konkurs jest stworzony dla Ciebie. Zapraszamy do napisania recenzji książki zakupionej przez bibliotekę w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Poniżej przedstawiamy zasady konkursu oraz listę książek, które można recenzować. Powodzenia! 

 

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym "Siedzę w domu i piszę". Zgłoszenia prosimy kierować do p.Jasińskiej.

REGULAMIN KONKURSU

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach czytelniczych. Zgłoszenia należy składać do p. Justyny Jasińskiej

WOJEWÓDZKI MARATON CZYTELNICZY

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY "Z KSIĄŻKĄ NA TY"

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym. Prace należy skłądaĆ do p. Justyny Jasińskiej

 

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego

„BĄDŹMY EKO ZAANGAŻOWANI”

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. VI-VII oraz VIII szkół podstawowych - I klasy szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego

 

Organizatorzy konkursu :

 

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim

- Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

                                                                                   

Propozycje dla uczniów w zakresie artystycznej  interpretacji tematu:

- przykłady codziennej troski ucznia (lub jego bliskich) o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu

- propozycje, jak ludzie powinni dbać o środowisko naturalne

- spędzanie czasu wolnego na łonie natury z zachowaniem troski o nią

- proekologiczne zachowania zdrowotne, żywieniowe

- zaangażowanie w opiekę nad zwierzętami

- segregacja śmieci

- przykłady, jak powinno się dbać o klimat (sadzenie drzew, stosowanie odnawialnych źródeł energii)    

- inne pomysły i interpretacje, dotyczące troski o środowisko naturalne człowieka

 

Cele konkursu :

- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów w wieku 13 – 16 lat

- podnoszenie świadomość ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

- kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska

- rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

- kształtowanie wyobraźni plastycznej

- propagowanie idei proekologicznego stylu życia

 

 

Kategoria wiekowa :

- dwie kategorie : uczniowie klas VI i VII

- uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych

Technika i format prac :

- format A 3;

- technika dowolna ( z wyłączeniem technik komputerowych)

 

Wymagania konkursowe :

- wykonanie przez ucznia jednej pracy konkursowej

- prace plastyczne powinny być podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły)

 i  dostarczone w terminie do organizatora do dnia 16 listopada br.

- dopuszcza się dostarczenie prac w formie zdalnej (skanu, fotografii) po uzgodnieniu tego z organizatorem konkursu – biblioteką pedagogiczną

 

Kryteria oceny :

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę :

- zgodność z tematem

- interpretację własną tematu

- walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne

- kompozycję

- swobodę posługiwania się wybranymi technikami zgodną z wiekiem uczestnika konkursu

 

Kwalifikacja :

- wstępnej oceny dokonuje nauczyciel w szkole ucznia

 

Nagrody :

- prace nagrodzone zajmą miejsca od I do III

- przewiduje się przyznanie nagród ex-equo

- przewiduje się przyznanie wyróżnień

 

Termin i miejsce :

Termin złożenia prac przez nauczycieli (opiekunów) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim, u. Obrońców Pokoju 6 - do 16 listopada 2021 r.

 

Uwaga!

         Rodzice lub opiekunowie prawni podpisują w imieniu uczniów zgodę (załącznik) na przekazanie na rzecz organizatorów praw do publikowania prac uczniów na stronach internetowych organizatorów oraz w materiałach prasowych i medialnych związanych z organizowanym konkursem.

          Rodzice dzieci - laureatów konkursu będą proszeni o pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.       

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie okolicznościowej zorganizowanej w siedzibie Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 6.

 

Prace nie będą odsyłane.

 

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Filii PBW w Pruszczu Gdańskim – w styczniu 2022 r.

 

Koordynator konkursu :

 

Joanna Kowalczyk – kierownik Filii PBW w Pruszczu Gdańskim

kontakt tel. :     58 682 32 45

kontakt mail :  pbwpruszczgd@pbw.it.pl


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI

Utworzono dnia 04.04.2022, 17:20

KONKURS CZYTELNICZY "SIEDZĘ I PISZĘ"

Utworzono dnia 28.10.2021, 21:55

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY "Z KSIĄŻKĄ NA TY" - REGULAMIN

Utworzono dnia 19.10.2021, 18:23

WIELKI MARATON CZYTELNICZY - REGULAMIN

Utworzono dnia 19.10.2021, 18:22

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI