Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

REALIZOWANE PROJEKTY

 Laboratoria Przyszłości – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych | granty.pl – portal o dotacjach

 

W ramach pozyskanych środków zakupiliśmy drukarkę 3D z akcesoriami, sprzęt audiowideo, gogle wirtualnej rzeczywistości, robot edukacyjny.

POZYSKANE ŚRODKI: 60.000 zł

 

 

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH

(REZERWA OŚWIATOWA 0,4 %)

 

W ramach projektu wyposażyliśmy pracownię przyrodniczą w monitory interaktywne z oprogramowaniem i ciekawe pomoce naukowe z przedmiotów:

- biologia

- chemia

- fizyka

- geografia

 

POZYSKANE ŚRODKI: 75.000 zł

 

 

 

 

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” 

 

Założenia NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

realizowane będą  do czerwca 2022.

 

 

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru bibliotek szkolnych oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 5 000 zł (4 000 kwota dotacji z budżetu państwa + 1 000 zł to wkład własny). Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji wydawniczych.

 


AKTYWNA TABLICA” 


 

We wrześniu 2019r. pozyskaliśmy monitor interaktywny i projektor

z rządowego programu "Aktywna tablica"


 

Środki pozyskane:

Wkład własny:

14.000 zł

3.500 zł

Słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100

Słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100"POSIŁEK W SZKOLE"

W sierpniu 2019r. kompleksowo wyposażyliśmy i wyremontowaliśmy kuchnię szkolną i stołówkę

w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole"


 

Środki pozyskane:

Wkład własny:

80.000 zł

20.000 zł

Słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100


 

Dla pełnego i kompleksowego wykonania zadania „Posiłek w szkole” zabrakło 30.000 zł,

które zasponsorował rodzic naszej szkoły.

W sumie wyposażenie i remont kuchni i stołówki wyniósł 130.000 zł

(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

 


„NARODOWY PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”

„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Z owego programu nasza szkoła w maju 2018 roku pozyskała 5000 zł (4000 dofinansowanie + 1000 wkład własny orgnanu prowadzącego) na zakup książek do szkolnej biblioteki. Nabyliśmy nowości wydawnicze zarówno dla uczniów klas młodszych jak i dla młodzieży. Udało nam się zakupić ponad 200 pozycji książkowych.


"SZKOŁA Z WITAMINĄ"

 

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostały zastąpione nowym Programem dla szkół „Szkoła z witaminą”.

 1. Założenia programu:
 • Upowszechnianie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Promowanie wśród uczniów dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

 

 1. Cele programu:
 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
 • Przybliżanie dzieciom wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia.
 • Zapoznanie z tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.

 

 1. Zakres
  W ramach nowego programu dzieci klas I-V:
 • otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne
 • biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp. 

 

 1. Co dostają dzieci?
 • świeże owoce – jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykański
 • świeże warzywa – marchewkę, paprykę słodką, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki koktajlowe
 • mleko

 

Gotowe do spożycia porcje owocowo-warzywne są przygotowywane i dostarczane do naszej szkoły przez zatwierdzonych dostawców. 

 


Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

„Bezpieczna Gmina”

Założenia: Głównym założeniem programu jest ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego, stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz wychowanie komunikacyjne. Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018.

Elementy realizacji programu:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości zdobywania znajomości zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, poprzez prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego i podnoszenia umiejętności poruszania się po drogach,
 • zmiana modelu zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego – dzieci, młodzieży, rodziny, rówieśników, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych i innych dorosłych,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia i ludzi, przekonań, postaw i wartości wobec życia i zdrowia,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego (Policja, PORD).

 

 


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKYCZNY

"PROJEKT CYFROWOBEZPIECZNI.PL - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA"

 

Założenia: Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018.

Elementy realizacji projektu:

- Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

- Punkt konsultacyjny dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców

- Ogólnopolski konwent Bezpiecznej Szkoły

- Szkolenia dla Mentorów Cyberbezpieczeństwa

- Portal Cyfrowobezpieczni.pl

kole jak i w drodze do i ze szkoły;
- Uświadomienie uczniów o negatywnych skutkach picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków;
- Uczulenie na potrzeby drugiego człowieka

 


 

KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ

 

„Książki naszych marzeń” program rządowy realizowany  w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do biblioteki w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży oraz pozwoli  rozwijać ich kompetencje i zainteresowania czytelnicze. Wyposażymy naszą bibliotekę w książki bliskie doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki będą rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.
 
 
 
CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE

 

„Czytam sobie w bibliotece” –program realizowany od sierpnia 2015 roku. To pomysł na promocję czytelnictwa, skierowany do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat. Program ma na celu zachęcenia uczniów do samodzielnego czytania. Szkoła otrzyma 9 pozycji książkowych z serii „Czytam sobie” oraz scenariusze do zajęć z dziećmi, materiały promocyjne.
 
 

MAŁY MISTRZ

 

Uczniowie klas II i III biorą udział w ogólnopolskim programie „Mały Mistrz”. Celem programu jest:
 
 • Rozwijanie sprawności uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych
 • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej

Ideą programu jest propagowanie aktywnej postawy i zdobywania odznak sportowych za kolejne osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych tj.:
 
 • rowerzysta – turysta
 •  gimnastyk- tancerz
 •  saneczkarz-narciarz
 •  piłkarz
 •  lekkoatleta
 •  pływak –wodniak

Zajęcia prowadzone są przez wychowawców klas oraz nauczyciela wychowania fizycznego.
 

RATUJEMY I  UCZYMY RATOWAĆ

Program  realizowany  przez  fundację WOŚP.  Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Zajęcia dla dzieci prowadzone są na fantomach przekazanych przez WOŚP.

 

 


 

CYFROWA SZKOŁA

 

 

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła",  realizowany był w okresie od września 2012 r. do sierpnia 2013 r.
Program był przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wpisywał się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opierał się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

 


 

"NAUKA - WYRÓWNYWANIE SZANS

 EDUKACYJNO - ROZWOJOWYCH

DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GMINY TRĄBKI WIELKIE"

W roku szkolnym 2011/2012 prowadzone były zajęcia w ramach projektu unijnego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez prowadzenie różnego typu zajęć:

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 - zajęcia dla dzieci z trudnościami z zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia logopedyczne,

-zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-matematyczne

- zajęcia teatralne.

W naszej szkole z zajęć tych skorzystało 41 uczniów z klas I-III.

 


 

"Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT"

 

 

 
Nasza szkoła od września 2010 roku uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków UE, którego pomysłodawcą i liderem była Federacja Inicjatyw Oświatowych. W tych działaniach wspierała ją Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej Fala z Wrocławia, Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, Civis Polonus z Warszawy oraz Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin z Warszawy. Projekt ten obejmujmował 9 województw. Czas trwania projektu – od IX 2010 roku do VI 2013 roku.
Działania podejmowane w projekcie to nie tylko zajęcia z uczniami, ale również szkolenia nauczycieli realizujących projekt (klasy I-III : Alicja Neumüller, Ewa Armatowska, klasy IV-VI : Elżbieta Jasiak, Anna Tysler), wyposażenie szkół w materiały edukacyjne do zajęć, jak również w liczne pomoce dydaktyczne, organizacja na terenie szkoły Letniej Szkoły Odkrywców oraz udział uczniów w Letnich Obozach Naukowych w Warszawie i w Krakowie.
Głównym celem projektu było rozwijanie wśród uczniów klas I-VI następujących kompetencji kluczowych: matematycznych i przyrodniczo-technicznych, społeczno-obywatelskich, umiejętności uczenia się. Kształcąc te kompetencje, kreujemy ucznia otwartego na pracę w zespole, prawego, zainteresowanego sprawami społecznymi, tolerancyjnego. Na zajęciach uczniowie pracowali metodą projektu – czyli planowali, realizowali zadania samodzielnie, stosowali ocenianie kształtujące w praktyce.

 


 

PLAC ZABAW Z PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

 

W pierwszych dniach października 2010r.przy naszej szkole ruszyła budowa wspaniałego placu zabaw dla dzieci, który finansowany jest przez Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła". Plan powstał według wcześniej wykonanego i zatwierdzonego projektu. Całośc placu wyłożona jest nawierzchnią sztuczną i trawiastą, wyposażona w odpowiednie udządzenia służące do zabawy, zagospodarowana w tereny zielone oraz ogrodzona.  

 

 


 

"KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI"

 

Od września 2010r. czworo nauczycieli z naszej szkoły (p.Maria Sautycz, p.Anna Tysler, p.Elżbieta Jasiak, p.Maciej Gemborys) rozpoczęło naukę języka angielskiego w ramach projektu "Nowoczesny nauczyciel - podnoszenie kompetencji językowych i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli w powiecie gdańskim". Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w SP w Trąbkach Wielkich i prowadzone są przez lektorów z firmy English Unlimited. Projekt ten współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejkiego Funduszu Społecznego.

 


 

"OWOCE W SZKOLE"

Od października 2010r. uczniowie klas I-III otrzymują każdego dnia owoce i warzywa w ramach podpisania umowy z Agencją Rynku Rolnego na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw z programu "Owoce w szkole".

Program "Owoce w szkole" jako działanie na rzecz zdrowej diety jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.arr.gov.pl.

 

 


 

POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "MACIUŚ"

 

Nasza szkoła uzyskała dodatkowe fundusze na dożywianie dzieci. Otrzymaliśmy z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" środki w wysokości na dożywianie 15 uczniów  w roku szkolnym 2010/2011. Podobną pomocą objętych było 23 dzieci w roku 2007.

  

 

 


 

 "PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU"logo

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Badaniu przesiewowym słuchu u dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich". Badania te zorganizowane zostały przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.sponin.org.pl

 


 

ZAJĘCIA Z EFS - "RÓWNY START"

Od września 2009r. w naszej szkole prowadzone były zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, matematyki oraz informatyki w ramach programu "Równy Start". Program ten był realizowany na terenie całej gminy Trąbki Wielkie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia prowadzone były dla uczniów klas I-VI w grupach od 9 do 12 osób. W styczniu 2010r.uczniowie otrzymali podręczniki do nauki j.niemieckiego i j.angielskiego.

Na koniec zajęć przeprowadzona została ankieta wśród uczniów dotycząca poziomu zadowolenia z odbytych zajęć.

 

Opis zajęć

 

Zajęcia z języka angielskiego - kl.V

zajęcia z języka angielskiego - kl.II

Zajęcia z informatyki - kl.V

zajęcia z języka niemieckiego - kl.V

 

 

 

Zajęcia z przyrody - kl.IV

zajęcia z przyrody - kl.IV

Zajęcia z niemieckiego - kl.V

zajęcia z języka niemieckiego - kl.V

 


 

"POMOCE DYDAKTYCZNE

DO MIEJSC ZABAW W SZKOLE"

We wrześniu 2009r. nasza szkoła zakupiła środki dydaktyczne i sprzęt do zabaw sportowych dla dzieci pięcio i sześcioletnich rozpoczynających w naszej szkole przygotowanie przedszkolne. Wsparcie finansowe na ten cel otrzymaliśmy w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła", którego intencją jest stworzenie w szkołach warunków aktywności ruchowej, porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

 


 

GOLF W NASZEJ SZKOLE

Od września 2009 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach nauki gry w golfa.

Realizacja tych zajęć jest możliwa dzięki programowi "Golf w szkole" - projekt, który zyskał poparcie i wparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.golf.com.pl/

       


 "ORTOGRAFFITI"

Nasza szkoła w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyła w projekcie „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (uczniowie klas IV-VI, pod kierunkiem Pani Marii Sautycz i Anny Tysler).
 Szkoły uczestniczące w projekcie zostały wyróżnione certyfikatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  Projekt zakończył się sukcesem, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Efekty terapii pedagogicznej prowadzonej w ramach projektu są nie do przecenienia. Okazało się, że założenia modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją pozwalają na wypracowanie standardów postępowania wobec uczniów z trudnościami o charakterze dyslektycznym i stworzenie szkoły, w której mają oni szansę rozwoju na miarę własnych możliwości. Po raz kolejny potwierdzono również, że Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI idealnie wpisuje się w założenia modelowego systemu pomocy.

Więcej informacji na stronie: http://www.ortograffiti.pl/

 


 

"SPORT PO 16"

Nasza szkoła od roku szkolnego 2008/2009 uczestniczy w programie "Sport po 16", dzięki któremu 10 uczniów co dwa tygodnie korzysta z wyjazdów na basen do Pruszcza Gdańskiego. Dzieci w ramach tego programu mają darmowy przejazd w obie strony oraz darmową naukę pływania.


PRACOWNIA KOMPUTEROWA

W czerwcu 2007r. nasza szkoła otrzymała wymarzoną pracownię z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". W skład całej pracowni wchodzi 10 jednostek uczniowskich, serwer, laptop (wszystkie komputery z pełnym oprogramowaniem - Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Professional Plus 2007, Cenzor), projektor multimedialny.

 


 

EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION

Od 26.02.2007r. do 15.06.2007r. w naszej szkole odbywały się dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego Fundacji Efekt Motyla (Effectus Papilionis Foundation).
Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, w wymiarze czterech godzin lekcyjnych dziennie (zblokowanych w 90 minutowe zajęcia). Prowadzącym zajęcia był pan Maciej Jackiewicz.
Zajęcia prowadzone były w pięciu grupach, podzielonych ze względu na poziom zaawansowania i ze względu na wiek uczniów. Łącznie języka angielskiego uczyła się niespełna 60 uczniów. Objęta programem nauczania młodzież pochodziła aż z 13 wsi z Gminy Trąbki Wielkie - Pawłowo, Cząstkowo, Postołowo, Glinna Góra, Pruska Karczma, Graniczna Wieś, Czerniewo, Czerniec oraz Kleszczewo, z których to młodzież dowożona i odwożona z zajęć była gminnym autobusem, oraz Trąbki Wielkie, Kaczki i Trąbki Małe, z których to rodzice dbali o transport dzieci we własnym zakresie.
Choć docelową grupą była młodzież gimnazjalna, istniała również grupa maluszków, jak również grupa przeznaczona dla licealistów, o najwyższym stopniu zaawansowania znajomości języka angielskiego. Uczący się korzystali z bogatego zaplecza gospodarczego szkoły, takiego jak słowniki, sala komputerowa czy ksero.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Efekt Motyla: www.papilionis.org

 


INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

 W sierpniu 2006r. nasza szkolna biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw programów multimedilnych (Powszechna Ecyklopedia PWN, Atlas świata 2006, Słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, slownik ortograficzny) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo