Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

REALIZOWANE PROJEKTY

 

 

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” 

 

Założenia NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

realizowane będą  do czerwca 2022.

 

 

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności księgozbioru bibliotek szkolnych oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 5 000 zł (4 000 kwota dotacji z budżetu państwa + 1 000 zł to wkład własny). Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji wydawniczych.

 


AKTYWNA TABLICA” 


 

We wrześniu 2019r. pozyskaliśmy monitor interaktywny i projektor

z rządowego programu "Aktywna tablica"


 

Środki pozyskane:

Wkład własny:

14.000 zł

3.500 zł

Słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100

Słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100"POSIŁEK W SZKOLE"

W sierpniu 2019r. kompleksowo wyposażyliśmy i wyremontowaliśmy kuchnię szkolną i stołówkę

w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole"


 

Środki pozyskane:

Wkład własny:

80.000 zł

20.000 zł

Słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100


 

Dla pełnego i kompleksowego wykonania zadania „Posiłek w szkole” zabrakło 30.000 zł,

które zasponsorował rodzic naszej szkoły.

W sumie wyposażenie i remont kuchni i stołówki wyniósł 130.000 zł

(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

 


„NARODOWY PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”

„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Z owego programu nasza szkoła w maju 2018 roku pozyskała 5000 zł (4000 dofinansowanie + 1000 wkład własny orgnanu prowadzącego) na zakup książek do szkolnej biblioteki. Nabyliśmy nowości wydawnicze zarówno dla uczniów klas młodszych jak i dla młodzieży. Udało nam się zakupić ponad 200 pozycji książkowych.


"SZKOŁA Z WITAMINĄ"

 

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostały zastąpione nowym Programem dla szkół „Szkoła z witaminą”.

 1. Założenia programu:
 • Upowszechnianie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Promowanie wśród uczniów dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

 

 1. Cele programu:
 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
 • Przybliżanie dzieciom wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia.
 • Zapoznanie z tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.

 

 1. Zakres
  W ramach nowego programu dzieci klas I-V:
 • otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne
 • biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp. 

 

 1. Co dostają dzieci?
 • świeże owoce – jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykański
 • świeże warzywa – marchewkę, paprykę słodką, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki koktajlowe
 • mleko

 

Gotowe do spożycia porcje owocowo-warzywne są przygotowywane i dostarczane do naszej szkoły przez zatwierdzonych dostawców. 

 


Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

„Bezpieczna Gmina”

Założenia: Głównym założeniem programu jest ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego, stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz wychowanie komunikacyjne. Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018.

Elementy realizacji programu:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości zdobywania znajomości zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, poprzez prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego i podnoszenia umiejętności poruszania się po drogach,
 • zmiana modelu zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego – dzieci, młodzieży, rodziny, rówieśników, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych i innych dorosłych,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia i ludzi, przekonań, postaw i wartości wobec życia i zdrowia,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego (Policja, PORD).

 

 


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKYCZNY

"PROJEKT CYFROWOBEZPIECZNI.PL - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA"

 

Założenia: Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Program realizowany był w roku szkolnym 2017/2018.

Elementy realizacji projektu:

- Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

- Punkt konsultacyjny dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców

- Ogólnopolski konwent Bezpiecznej Szkoły

- Szkolenia dla Mentorów Cyberbezpieczeństwa

- Portal Cyfrowobezpieczni.pl

kole jak i w drodze do i ze szkoły;
- Uświadomienie uczniów o negatywnych skutkach picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków;
- Uczulenie na potrzeby drugiego człowieka

 


 

KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ

 

„Książki naszych marzeń” program rządowy realizowany  w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do biblioteki w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży oraz pozwoli  rozwijać ich kompetencje i zainteresowania czytelnicze. Wyposażymy naszą bibliotekę w książki bliskie doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki będą rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.
 
 
 
CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE

 

„Czytam sobie w bibliotece” –program realizowany od sierpnia 2015 roku. To pomysł na promocję czytelnictwa, skierowany do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat. Program ma na celu zachęcenia uczniów do samodzielnego czytania. Szkoła otrzyma 9 pozycji książkowych z serii „Czytam sobie” oraz scenariusze do zajęć z dziećmi, materiały promocyjne.
 
 

MAŁY MISTRZ

 

Uczniowie klas II i III biorą udział w ogólnopolskim programie „Mały Mistrz”. Celem programu jest:
 
 • Rozwijanie sprawności uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych
 • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej

Ideą programu jest propagowanie aktywnej postawy i zdobywania odznak sportowych za kolejne osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych tj.:
 
 • rowerzysta – turysta
 •  gimnastyk- tancerz
 •  saneczkarz-narciarz
 •  piłkarz
 •  lekkoatleta
 •  pływak –wodniak

Zajęcia prowadzone są przez wychowawców klas oraz nauczyciela wychowania fizycznego.
 

RATUJEMY I  UCZYMY RATOWAĆ

Program  realizowany  przez  fundację WOŚP.  Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Zajęcia dla dzieci prowadzone są na fantomach przekazanych przez WOŚP.

 

 


 

CYFROWA SZKOŁA

 

 

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła",  realizowany był w okresie od września 2012 r. do sierpnia 2013 r.
Program był przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wpisywał się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opierał się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

 


 

"NAUKA - WYRÓWNYWANIE SZANS

 EDUKACYJNO - ROZWOJOWYCH

DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GMINY TRĄBKI WIELKIE"

W roku szkolnym 2011/2012 prowadzone były zajęcia w ramach projektu unijnego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez prowadzenie różnego typu zajęć:

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 - zajęcia dla dzieci z trudnościami z zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia logopedyczne,

-zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-matematyczne

- zajęcia teatralne.

W naszej szkole z zajęć tych skorzystało 41 uczniów z klas I-III.

 


 

"Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT"

 

 

 
Nasza szkoła od września 2010 roku uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków UE, którego pomysłodawcą i liderem była Federacja Inicjatyw Oświatowych. W tych działaniach wspierała ją Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej Fala z Wrocławia, Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, Civis Polonus z Warszawy oraz Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin z Warszawy. Projekt ten obejmujmował 9 województw. Czas trwania projektu – od IX 2010 roku do VI 2013 roku.
Działania podejmowane w projekcie to nie tylko zajęcia z uczniami, ale również szkolenia nauczycieli realizujących projekt (klasy I-III : Alicja Neumüller, Ewa Armatowska, klasy IV-VI : Elżbieta Jasiak, Anna Tysler), wyposażenie szkół w materiały edukacyjne do zajęć, jak również w liczne pomoce dydaktyczne, organizacja na terenie szkoły Letniej Szkoły Odkrywców oraz udział uczniów w Letnich Obozach Naukowych w Warszawie i w Krakowie.
Głównym celem projektu było rozwijanie wśród uczniów klas I-VI następujących kompetencji kluczowych: matematycznych i przyrodniczo-technicznych, społeczno-obywatelskich, umiejętności uczenia się. Kształcąc te kompetencje, kreujemy ucznia otwartego na pracę w zespole, prawego, zainteresowanego sprawami społecznymi, tolerancyjnego. Na zajęciach uczniowie pracowali metodą projektu – czyli planowali, realizowali zadania samodzielnie, stosowali ocenianie kształtujące w praktyce.

 


 

PLAC ZABAW Z PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

 

W pierwszych dniach października 2010r.przy naszej szkole ruszyła budowa wspaniałego placu zabaw dla dzieci, który finansowany jest przez Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła". Plan powstał według wcześniej wykonanego i zatwierdzonego projektu. Całośc placu wyłożona jest nawierzchnią sztuczną i trawiastą, wyposażona w odpowiednie udządzenia służące do zabawy, zagospodarowana w tereny zielone oraz ogrodzona.  

 

 


 

"KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI"

 

Od września 2010r. czworo nauczycieli z naszej szkoły (p.Maria Sautycz, p.Anna Tysler, p.Elżbieta Jasiak, p.Maciej Gemborys) rozpoczęło naukę języka angielskiego w ramach projektu "Nowoczesny nauczyciel - podnoszenie kompetencji językowych i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli w powiecie gdańskim". Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w SP w Trąbkach Wielkich i prowadzone są przez lektorów z firmy English Unlimited. Projekt ten współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejkiego Funduszu Społecznego.

 


 

"OWOCE W SZKOLE"

Od października 2010r. uczniowie klas I-III otrzymują każdego dnia owoce i warzywa w ramach podpisania umowy z Agencją Rynku Rolnego na nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw z programu "Owoce w szkole".

Program "Owoce w szkole" jako działanie na rzecz zdrowej diety jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.arr.gov.pl.

 

 


 

POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "MACIUŚ"

 

Nasza szkoła uzyskała dodatkowe fundusze na dożywianie dzieci. Otrzymaliśmy z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" środki w wysokości na dożywianie 15 uczniów  w roku szkolnym 2010/2011. Podobną pomocą objętych było 23 dzieci w roku 2007.

  

 

 


 

 "PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU"logo

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Badaniu przesiewowym słuchu u dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich". Badania te zorganizowane zostały przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.sponin.org.pl

 


 

ZAJĘCIA Z EFS - "RÓWNY START"

Od września 2009r. w naszej szkole prowadzone były zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, matematyki oraz informatyki w ramach programu "Równy Start". Program ten był realizowany na terenie całej gminy Trąbki Wielkie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia prowadzone były dla uczniów klas I-VI w grupach od 9 do 12 osób. W styczniu 2010r.uczniowie otrzymali podręczniki do nauki j.niemieckiego i j.angielskiego.

Na koniec zajęć przeprowadzona została ankieta wśród uczniów dotycząca poziomu zadowolenia z odbytych zajęć.

 

Opis zajęć

 

Zajęcia z języka angielskiego - kl.V

zajęcia z języka angielskiego - kl.II

Zajęcia z informatyki - kl.V

zajęcia z języka niemieckiego - kl.V

 

 

 

Zajęcia z przyrody - kl.IV

zajęcia z przyrody - kl.IV

Zajęcia z niemieckiego - kl.V

zajęcia z języka niemieckiego - kl.V

 


 

"POMOCE DYDAKTYCZNE

DO MIEJSC ZABAW W SZKOLE"

We wrześniu 2009r. nasza szkoła zakupiła środki dydaktyczne i sprzęt do zabaw sportowych dla dzieci pięcio i sześcioletnich rozpoczynających w naszej szkole przygotowanie przedszkolne. Wsparcie finansowe na ten cel otrzymaliśmy w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła", którego intencją jest stworzenie w szkołach warunków aktywności ruchowej, porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

 


 

GOLF W NASZEJ SZKOLE

Od września 2009 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach nauki gry w golfa.

Realizacja tych zajęć jest możliwa dzięki programowi "Golf w szkole" - projekt, który zyskał poparcie i wparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.golf.com.pl/

       


 "ORTOGRAFFITI"

Nasza szkoła w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyła w projekcie „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (uczniowie klas IV-VI, pod kierunkiem Pani Marii Sautycz i Anny Tysler).
 Szkoły uczestniczące w projekcie zostały wyróżnione certyfikatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  Projekt zakończył się sukcesem, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Efekty terapii pedagogicznej prowadzonej w ramach projektu są nie do przecenienia. Okazało się, że założenia modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją pozwalają na wypracowanie standardów postępowania wobec uczniów z trudnościami o charakterze dyslektycznym i stworzenie szkoły, w której mają oni szansę rozwoju na miarę własnych możliwości. Po raz kolejny potwierdzono również, że Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI idealnie wpisuje się w założenia modelowego systemu pomocy.

Więcej informacji na stronie: http://www.ortograffiti.pl/

 


 

"SPORT PO 16"

Nasza szkoła od roku szkolnego 2008/2009 uczestniczy w programie "Sport po 16", dzięki któremu 10 uczniów co dwa tygodnie korzysta z wyjazdów na basen do Pruszcza Gdańskiego. Dzieci w ramach tego programu mają darmowy przejazd w obie strony oraz darmową naukę pływania.


PRACOWNIA KOMPUTEROWA

W czerwcu 2007r. nasza szkoła otrzymała wymarzoną pracownię z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". W skład całej pracowni wchodzi 10 jednostek uczniowskich, serwer, laptop (wszystkie komputery z pełnym oprogramowaniem - Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Professional Plus 2007, Cenzor), projektor multimedialny.

 


 

EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION

Od 26.02.2007r. do 15.06.2007r. w naszej szkole odbywały się dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego Fundacji Efekt Motyla (Effectus Papilionis Foundation).
Zajęcia prowadzone były cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, w wymiarze czterech godzin lekcyjnych dziennie (zblokowanych w 90 minutowe zajęcia). Prowadzącym zajęcia był pan Maciej Jackiewicz.
Zajęcia prowadzone były w pięciu grupach, podzielonych ze względu na poziom zaawansowania i ze względu na wiek uczniów. Łącznie języka angielskiego uczyła się niespełna 60 uczniów. Objęta programem nauczania młodzież pochodziła aż z 13 wsi z Gminy Trąbki Wielkie - Pawłowo, Cząstkowo, Postołowo, Glinna Góra, Pruska Karczma, Graniczna Wieś, Czerniewo, Czerniec oraz Kleszczewo, z których to młodzież dowożona i odwożona z zajęć była gminnym autobusem, oraz Trąbki Wielkie, Kaczki i Trąbki Małe, z których to rodzice dbali o transport dzieci we własnym zakresie.
Choć docelową grupą była młodzież gimnazjalna, istniała również grupa maluszków, jak również grupa przeznaczona dla licealistów, o najwyższym stopniu zaawansowania znajomości języka angielskiego. Uczący się korzystali z bogatego zaplecza gospodarczego szkoły, takiego jak słowniki, sala komputerowa czy ksero.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Efekt Motyla: www.papilionis.org

 


INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

 W sierpniu 2006r. nasza szkolna biblioteka została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw programów multimedilnych (Powszechna Ecyklopedia PWN, Atlas świata 2006, Słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, slownik ortograficzny) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI