Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Utworzono dnia 25.06.2024

Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 15 lipca 2024 r.  Szczegóły i generatory wniosków dostępne są pod poniższymi linkami:

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)

    dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

             kryteria dostępu:

        w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
        osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub
        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;

        ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):

        osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):

        laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),
        laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),

        średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów);

        ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):

        indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),
        orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),
        lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej)

    dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

     kryteria dostępu:

        w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
        w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
        średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:

        5,00 – w szkole podstawowej,
        4,75 – w szkole ponadpodstawowej,

        rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,
        kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

        ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)

        średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):

        w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,
        ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

        ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

        3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

        laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),
        laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),

        pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)
        orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),
        zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu);

     

     

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo