Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacja pedagogiczna

 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Milena Kopycka


 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie II Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 października 2021r.              do 31 maja 2022r.

 

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

 

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie. 

 

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

 

Coraz bardziej wydaje się, że czasy papierowych książek idą                           w zapomnienie. Młodzi ludzie niechętnie po nie sięgają, a wiodącą skarbnicą różnorakich tekstów stał się Internet. Okres pandemii zdecydowanie pogłębił problem zbyt długiego spędzania czasu przed ekranem monitora, co z pewnością przełoży się w przyszłości na wiele wad postawy oraz wzroku. 

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 1 października 2021 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów.  

 

 1. Cele innowacji

 

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

 • rozwijanie aktywności czytelniczej,

 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, 

 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,

 • integracja zespołu klasowego,

 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

 1. Zasady innowacji

 

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r.  w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 

Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

 

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku. 

Wzór zgody zostanie udostępniony na stronie projektowej.

 

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.
 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r. 

NAUKOWY ZAWRÓT GLOWY

 

III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r. 

NA RATUNEK

 

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

 

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.  

 

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu. 

 

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

 1. Ewaluacja programu

 

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

 

    Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019 /2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym w pozostałych klasach pierwszego etapu kształcenia.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach    zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, a także podczas zajęć komputerowych. Będziemy wykorzystywać takie narzędzia jak : tablica interaktywna, Ipad, komputer, monitor interaktywny, robot.

Niniejsza innowacja ma na celu rozszerzenie umiejętności dzieci w posługiwaniu się narzędziami TIK zarówno w klasie jak i w domu. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zdobywania swojej wiedzy w niestandardowy i kreatywny sposób, a także uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne.

 

Spodziewane efekty innowacji z uwzględnieniem nowatorstwa:

 • Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych.
 • Wzrost samooceny i kreatywności ucznia.
 • Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.
 • Umiejętność poszukiwania informacji w kreatywny sposób
 • Umiejętność współpracy w grupie.
 • Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami.
 • Umiejętność wykorzystania możliwości jakie daje  nowoczesna technologia
 • Zwiększenie zainteresowania programowaniem/informatyką i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

W ramach innowacji klasa III przystąpiła do projektu edukacyjnego „ Technologie z klasą” i będzie realizowała 12  tematów projektowych zarówno podczas zajęć komputerowych jak i zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Podczas lekcji z IPadem wprowadzę elementy programowania. Zapoznamy się z możliwościami rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której poznamy tajniki Kosmosu i Układu Słonecznego a także elementy budowy naszego ciała. Stworzymy filmy tematyczne, zwiastuny z programem IMoovie. Wprowadzimy Ipad jako narzędzie do efektywnej nauki tabliczki mnożenia.

Niniejsza innowacja pedagogiczna jest odpowiedzą na wszechobecną  komputeryzację niemalże wszystkich dziedzin i aspektów życia a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Milena Kopycka

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

LEPSZA SZKOŁA

PROJEKT EDUKACYJNY

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa